BMI beregner


BMI1

Vores BMI beregner:

- Du kan bruge vores BMI beregner til at måle din BMI:

Husk at like os på Facebook! :)

 

Se en udvidet beskrivelse af resultatet herunder! :)

Sammenlign dit resultat med følgende skema:

BMI; under 18,5 Undervægtig
BMI; 18,5 – 25 Normal vægtig
BMI; 25 – 30 Overvægtig
BMI; 30 – 40 Fedme
BMI; over 40 Svær fedme

BMI (Body Mass Index) er en måling af krops holdning baseret på højde og vægt, der gælder for både mænd og kvinder i alderen mellem 18 og 65 år.

BMI kan bruges til at angive, hvis du er overvægtig, undervægtig eller normal. Et sundt BMI score er mellem 20 og 25 år.

  • En score under 20 indikerer, at du kan være undervægtig
  • En score over 25 indikerer, at du kan blive overvægtige

Vores BMI beregner bruger den simple formel : Vægt / (Højde x Højde)

Er du interesseret i at måle BMR (Basic Metabolism Rate) eller TDEE (Total daily energy expenditure) kan du bruge vores anden og lidt mere omfattende beregner her.